زمینه های فعالیت


  1. انجام پروژه هاي طراحي ، ساخت ، نصب و راه اندازي (EPC) دپارتمانهاي مختلف جهت صنايع سيمان و صنايع کاني غير فلزي
  2. طراحي و بهينه سازي خطوط مختلف توليدي کارخانجات صنايع کاني فلزي و غير فلزي
  3. طراحي و ساخت اسکلت هاي فلزي سنگين و نيمه سنگين
  4. ساخت قطعات و تجهيزات و ماشين آلات مختلف براساس نقشه و مدارک فني ارائه شده ازطرف کارفرما.
  5. طراحي و ساخت تجهيزات انباشت و بارگيري مواد .
  6. ساخت انواع فيلترهاي کيسه اي .
  7. ساخت انواع مختلف جرثقيل هاي سقفي داخل سالن و جرثقيل هاي بندري .
  8. ساخت انواع مخازن ذخيره سقف ثابت و سقف شناور .
  9. طراحي و ساخت انواع سيستم هاي جابجايي .