معرفی


شركت همكاران صنعت در سال 1370 با هدف پشتيباني از صنايع بنيادين و توليـــد تجــهيـزات و ماشين آلات مختلف صنعتـي ، خصوصاً تجهيزات انتقال مواد تأسيـس گرديده است ، و از آن زمان تـا كنون در جهت ارتقاء كيفي و كمي قطعات و تجهيزات و نيل به بالاترين سطح استـانداردهـاي فنـــي ، ‌تـــلاش گسترده اي داشته ، ‌ضمن آنكه افزايش ظرفيت و ايجـاد شرايطـي مناسب براي توليـد قطعـات و تجهيـزات مختلف با كيفيت مطلوب به عنوان يك هدف اصلي مد نظر بوده است . اين شركت با تكيه بر پرسنل مجـرب و متخصـص ، امكانات و تجهيـزات كارگاهي كامـل ، پيش

رفتـه و متنـوع و دانـش فني ماشين سـازي ، در راه رسيدن به اهـداف خود كه همـان افزايش سطــح كيفـي و كمـي توليدات خود مي باشد سعـي و تلاش گستـرده و زائـد الوصفـي را داشته و خواهد داشت. اين شركت موفق شده است كه در حد خود جوابگوي نيازهاي فني و تهيه قطعات و تجهيزات صنايع مختلف از قبيل سيمان ، فولاد ، مس ، گچ ، لبنيات و ... بوده ضمن اينكه آمادگي كامل خود را درخصـوص توليد قطعات و تجهيزات مختلف براساس آناليز خاص ، استانـداردها و ويژگيهـاي مورد نظر مشتريـان اعلام مي نمايد . شايان ذكر است شركت همكاران صنعت در دامنه كاربرد توليدات خود سيستم مديريت كيفيـــــت ISO 9001 : 2000 را مستقر نموده و ضمن رعايت الزامات سيستم مزبور ، گواهينامه آن را در سال 1382 از مؤسسه RWTUV آلمان و همچنين گواهينامه ISO 9001 : 2008 را در سال 1394 از موسسه ITCC انگلستان دريافت نموده است .

8.gif