تجهیزات بارگیرخانه


شركت همكاران صنعت توانمندي لازم جهت توليد انواع تجهيزات تجهيزات بارگيرخانه كارخانجات سيمان و ساير صنايع كاني غير فلزي را دارا مي باشد. اين محصولات با  توجه به سفارش مشتري با ابعاد و مشخصات فني مختلف عرضه مي گردد. از جمله اين محصولات مي توان به موارد زير اشاره نمود

  • الواتورها
  • تراك لودر
  • اير اسلايدها تغذيه
  • بين ها (bin)
  • تجهيزات سيستم Rotary Packer
  • تجهيزات سيستم DE-dusting
  • ساپورت ها
  • هندريل ها

.

.