توانمندیها


کارگاه هاي توليدي شرکت همکاران صنعت در فضائي به وسعت تقريبي 1200 متر مربع به کمک يک دستگاه جرثقيل 8/5 متر ارتفاع مفيد زير قلاب و چند دستگاه جرثقيل ديگر و ماشين آلات و تجهيزات مختلف توليدي و پرسنل مجرب و متخصص و با کمک دفتر فني قوي و با سابقه و پتانسيل مناسب ، امکان ساخت تجهيزات صنايع کاني فلزي و غير فلزي و صنايع مرتبط ديگر را به ميزان 600 تن در سال فراهم نموده است

Panorama.jpg